Tarihçemiz
Tarihçemiz

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği 2009 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Derneğimiz üyelerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılamayı, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamayı, Sosyal Güvenlik Uzmanlarının kamuoyu nezdindeki önemini belirginleştirmeyi ve artırmayı, sosyal güvenlik alanında mesleki gelişmenin sağlanması için bilimsel araştırma ve yayın çalışması yapmayı, sosyal güvenliğe ilişkin politika ve kararların oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği, vatandaş odaklı, etkin ve etkili bir sosyal güvenlik anlayışının oluşturulması amacıyla, üyelerinin çok çeşitli mesleki ve akademik tecrübelerinden de güç alarak, sosyal güvenlikte yeni ufuklar açmayı; ülkemizi, milletimizi ve devletimizi bu açıdan daha yüksek standartlara ulaştırmayı kendine görev bilmiştir.